اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

موافقت مجمع تشخیص با کلیات تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه