اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس نمایشگاه کتاب تهران به برخی شبهات درباره این نمایشگاه پاسخ داد