اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جستاری به مناسبت عاشورای حسینی؛ قیام امام حسین، حاکمیت دینی و کوفی مسلکان دیروز و امروز