بیانیه وزارت خارجه روسیه در سالگرد امضای بیانیه سه‌جانبه درباره قره‌باغ

بیانیه وزارت خارجه روسیه در سالگرد امضای بیانیه سه‌جانبه درباره قره‌باغ