اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آشوب و تخریب اموال عمومی، گرانی و مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد