اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت زلزله هرمزگان