اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کارگری: امیدوارم در رشته اسکی به مقام‌های خوبی در سطح آسیا و دنیا برسیم