اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

الزامات تحقق تولید ۱.۶ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۲ / تولید و تیراژ دستوری نیست