اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جنایت خونین در بازار تهران/ یک ضربه به گردن مرد دستفروش کافی بود!