اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آلمان توافق سریع در اروپا درباره نحوه واکنش به قانون ضد تورم آمریکا را رد کرد