باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …مرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگسرورنگ

جوادی: گزینه دومی وجود ندارد و همه باید روی تشک و با مسابقه انتخاب شوند/ استثنا فقط یک نفر است