بلکاتعمیر تلویزیون ال جیگیت کنترل ترددخوش بو کنندهای هوا

سعیدی: از حذف تیم امید متأسف شدیم/ امیدوارم در آینده برنامه‌ریزی بهتری صورت بگیرد