اجرای طرح مدرسه سبز پسماند در مدارس منتخب مناطق 22 گانه تهران
- اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند اظهار کرد: رفع چالش‌های موجود در حوزه پسماند نیازمند ارتقاء سطح اعتماد اجتماعی، مشارکت هدفمند و منسجم تمام گروه‌های مخاطب و درگیر کردن آن‌ها با مسائل و چالش‌های موجود است.وی اضافه کرد: در همین راستا معاونت فرهنگی سازمان مدیریت پسماند در دو سال گذشته طرح همیاران کاپ را برای آموزش‌های شهروندی به صورت مستمر اجرا کرده و با تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های آموزشی و اجرایی لازم، نسبت به جذب و معرفی نمایندگان اقشار مختلف به عنوان همیاران کاپ اقدام کرده است.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند توضیح داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی 1400، دانش‌آموزان نیز در گروه همیاران طرح کاپ (کاهش پسماند) قرار گرفتند تا ضمن فراگیری مفاهیم حوزه پسماند، مروج مدیریت بهینه پسماند نیز در خانواده‌های خود باشند.وی اضافه کرد: با توجه به همین موضوع، دستورالعمل مدرسه سبز پسماندی تهیه شده تا در صورت بازگشایی مراکز آموزشی و با همکاری مناطق 22گانه، در مدارس ابتدایی سطح منطقه به صورت پایلوت اجرا شود.تصویب یک فوریت طرح الزام واحد خدمات مشاور‌ه شهرسازی در شهرداری تهرانانتقاد عضو شورای شهر تهران به واریز برخی درآمدهای شهرداری به حساب‌های غیررسمیانتهای پیام/