"شهید شهریاری از دامنه تا قله شهادت" به روایت آیت‌الله حاج‌ابوالقاسم