دیدار منصوریان و مجیدی در آستانه مسابقه صنعت نفت - استقلال

دیدار منصوریان و مجیدی در آستانه مسابقه صنعت نفت - استقلال