اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ورود مجلس به موضوع عضویت مسئولان سازمان غذا و دارو در شرکتهای دارویی