اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توفارقان از ادامه حضور در لیک برتر بسکتبال کنار کشید