اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شهرداری در حفظ و نگهداری آثار فاخر هنری تهران حساسیت بیشتری داشته باشد