ارائه انواع دستگاه حضور و غیابآموزشگاه زبان های خارجی پردیسانکارتن سازیلیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)

حسینی: پرسپولیس هنوز قهرمان نشده و بازیکنان باید شرایط را درک کنند/ هزینه بازیکنان خارجی صرف بازیکنان ایرانی شود