اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر ارشاد: گروهی گزاره‌های غلط می‌دهند تا سیاست‌گذاران خطای محاسباتی کنند