اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نارضایتی سازمان حفاظت محیط زیست از عملکرد "شهرداری تهران" و "وزارت بهداشت" در مدیریت پسماند