اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهاجری: از چیزی که برای خود ترسیم کردیم، ۲ امتیاز عقب هستیم/ خوشحال می‌شدم اگر هواداران نساجی بودند