نتایج انتخابات عراق اعلام شد/ صدر همچنان در صدر
- اخبار بین الملل - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،کمیسیون انتخابات عراق شنبه‌شب پس از پایان شمارش صندوق‌های باقیمانده و بازشماری آرای برخی از مراکز انتخابی، نتایج اولیه را  اعلام کرده است، اما  تغییری در نتایج انتخابات پارلمانی عراق حاصل نشده است.طبق اعلام رسمی کمیسیون انتخابات عراق، تعداد کرسی‌های هر کدام از ائتلاف‌ها و احزاب و گروه‌های عراقی به شرح زیر است:جریان صدر 73 کرسیائتلاف التقدم (محمد الحلبوسی) 37 کرسیائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) 34 کرسیحزب دموکرات 32 کرسیائتلاف الفتح (17 کرسی)همپیمانی کردستان (16 کرسی)ائتلاف عزم (خمیس خنجر) 14 کرسیامتداد (جریان تشرینی‌ها) 9 کرسیالجیل الجدید 9 کرسیاشراقه کانون 6 کرسیالعقد الوطنی 5 کرسیائتلاف قوا الدوله (العبادی و حکیم) 4 کرسیتصمیم 5 کرسیجماهیرنا هویتنا 3 کرسیجنبش حسم 2 کرسیالمشروع الوطنی 1 کرسیجنبش حقوق 1 کرسیبلادی الوطنیه 1 کرسیتیار الفراتین 1 کرسیتجمع سند 1 کرسیالوفاة والتغییر 1 کرسیالنهج الوطنی-الفضیلة  1 کرسیالجماهیر الوطنی 1 کرسیالمنتج الوطنی 1 کرسیجبهة ترکمان 1 کرسیالعدل الکردستانی 1 کرسیالتحالف العربی 1 کرسیالامال 1 کرسیاقتدار وطن 1 کرسیحزب الوطن 1 کرسیاهالی واسط 1 کرسیمستقل ها 40 کرسیبا توجه به نتایج منتشر شده در وبسایت کمیسیون انتخابات عراق، بازشماری آرا و شمارش صندوق‌های باقیمانده هم تغییری در نتایج انتخابات پارلمانی عراق ایجاد نکرده است و جریان صدر با 73 کرسی با تفاوت معناداری از سایر رقبا پیش است.کمیسیون انتخابات عراق همزمان با انتشار این نتایج اعلام کرد که مأموریت این کمیسیون حفاظت از آرا است و در این خصوص تحت تأثیر درگیری‌های سیاسی قرار نگرفته است. کمیسیون انتخابات همچنین اعلام کرد که نتایج منتشر شده، نهایی نیست، بلکه «اولیه» است و می‌توان در صورت اعتراض شکایت کرد.روز شنبه،  «عبدالحسین الهنداوی» مشاور نخست وزیر عراق در امور انتخابات عراق از پایان شمارش دستی آرا خبر داد و گفت که نتایج به دست آمده با نتایج شمارش الکترونیکی تطابق دارد.این در حالی است که کمیساریای عالی انتخابات عراق که متولی برگزاری انتخابات یکشنبه را برعهده داشت، دوشنبه نتایج شمارش الکترونیک این انتخابات را اعلام کرد که نشان از کاهش کرسی‌های برخی از ائتلاف‌های انتخاباتی داشت.از سوی دیگر، ائتلاف الصدر اگرچه با این نتیجه بیشترین کرسی را در مقایسه با سایر رقبای خود به دست آورده است، اما برای تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمانی باید بتواند با دیگر گروه‌های پارلمانی ائتلاف تشکیل دهد، لذا ناظران معتقدند که ممکن است مقتدی صدر رئیس ائتلاف مزبور قادر به تشکیل فراکسیون بزرگتر نباشد.عراق یکشنبه هفته گذشته پنجمین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط رژیم بعث را برگزار کرد که میزان مشارکت آن بیش از  41 درصد اعلام شد.انتهای پیام