اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دیوید پترائوس: جنگ اوکراین پیروز نظامی نخواهد داشت