فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان جمعه ۷ آذر
- اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 7 آذر 99 اعلام شد.شبکه ‌آموزش  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8  تا 8.30 دانش فنی -پایه پودمان یک - رشته تاسیسات مکانیکی - پایه 10-شاخه فنی و حرفه ای ساعت 8.30 تا 9 کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه 10 -شاخه کاردانش ساعت 9 تا 9.30 تولید و توسعه صفحات وب PHP  - رشته  تولید و توسعه صفحات وب - پایه 12 -شاخه  کاردانشدوره ابتداییساعت 10.30 تا 11  فارسی و زندگی   با محوریت   پایه چهارم ساعت 11 تا 11.30 فارسی و زندگی   با محوریت  پایه  پنجم   ساعت 11.30 تا 12 فارسی  وزندگی  بامحوریت پایه ششم   ساعت 12 تا 12.30 تفکر و پژوهش  پایه ششمساعت 12.30 تا 13 اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان ساعت 13 تا 13.30  فارسی و نگارش  مقدماتی  ویژه ناشنوایان متوسطه اولساعت 14.30 تا 15 فرهنگ و هنر  -طراحی از میوه ها پایه هفتم ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر - تصویر سازی( انواع خط) پایه هشتم ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر - تصویر سازی( جلسه دوم ) پایه نهمدوره آموزش مجازی متوسطهساعت 16 تا 16.30  آموزش مجازی  - درس پژوهیمتوسطه دومساعت 16.30 تا 17 زمین شناسی  - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  ساعت 17 تا 17.30  تاریخ معاصر - پایه 11 -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک ساعت 17.30 تا 18 تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی -  مشترک تمامی رشته هاشبکه 4ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت 8 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها. ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت 10.15درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت 10.45 درس نگارش 1 و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها.ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک.ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.انتهای پیام/