صدور جدیدترین آرای کمیته وضعیت؛ نفت مسجدسلیمان و چوکا محکوم شدند
- اخبار ورزشی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:* پس از بررسی درخواست محمدمهدی محبی به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت مسجدسلیمان، مبلغ 802 میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 17 میلیون و 494 هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.* پس از بررسی درخواست فرشاد پیوس به‌عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه چوکای تالش محکوم به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت خواسته و پرداخت مبلغ 43 میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات‌های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.در انتظار تصمیم مهم فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و اسکوچیچ انتهای پیام/