فراخوان جذب نماینده شرکت سایان کارت در استان مرکزی
- اخبار بازار - به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، شرکت سایان کارت ( سهامی خاص ) در نظر دارد امور مربوط به نصب، راه اندازی، بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان خود در استان مرکزیرا به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.شرایط احراز:سابقه کار با قرارداد مشخص در بخش پشتیبانی پایانه های فروشداشتن نیروی فنی آشنا به حوزه پرداخت های الکترونیکدارای شخصیت حقوقی و شرکت ثبت شده معتبر برای فعالیتدارا بودن دفتر مجهز مناسب در استان مورد درخواستخوشنامی و داشتن حسن سابقه در صنعت پرداخت و الکترونیک متقاضیان می بایست درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 10/07/1400 به نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، برج طوبی ، طبقه 7، شرکت سایان کارت یا به نشانی پست الکترونیکی  info@sayancard.irارسال نمایند.مدارک مورد نیاز:حسن سابقه کاری:سابقه کار با قرارداد مشخص در بخش بازاریابی،نصب و پشتیبانی پایانه های فروشخوشنامی و داشتن حسن سابقه در صنعت پرداخت و الکترونیکاطلاعات قراردادهای جاریسوابق قراردادی با سایر شرکت های PSPدر حوزه فعالیت مشابه و متفاوت مشخصات دفتر نمایندگی:دارابودن دفتر مجهز و مناسب در استان مورد درخواست(شامل متراژ، نوع مالکیت، امکانات دفتری)آدرس دقیق به همراه نقشه دسترسی به محدوده های شهری در استانتصاویر کامل از فضای محیطی، انبار نگهداری دستگاه و فضای بیرونیمشخصات نیروهای پشتیبان به تفکیک شهرستان (شامل سابقه کار و تحصیلات) سرمایه ای و مدارک حقوقیرزومه کامل شرکتآخرین تغییرات روزنامه رسمی / اساسنامه / آگهی آخرین تغییرات / مدارک هویتی صاحبان امضا سایر مدارک لازمتعداد پایانه های فروش تحت پشتیبانی در گذشته و حال استانبرای اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به آدرس https://sayancard.ir/?page_id=5591 مراجعه نمایید.آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، ساختمان طوبی، طبقه 7 ، شرکت سایان کارتکد پستی: 1466793831تلفن: 23762376-021"این مطلب تبلیغاتی است"