اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شاخص مدیران خرید در بهمن‌ وارد منطقه رونق شد