تزریق واکسن کرونا برای سنین ۱۲ تا ۱۸ سال در کرمانشاه