اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرآسیایی: برای هدایت فجر در عمل انجام شده قرار گرفتم/ من راه گلزنی را نشان می‌دهم اما نمی‌توانم خودم گل بزنم