رئیس سازمان نظام پزشکی: ممکن است در آینده نیازمند واردات پزشکان متخصص خارجی شویم!