اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رقیب ژاپنی سرلک یا جوان؛ تنها مدال‌آور چشم‌بادامی‌ها که آبه را برد