مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری حبیب حرم-همدان