اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طفره رفتن عجیب وزیر خارجه انگلیس از پاسخ به وضعیت حقوق بشر در عربستان