اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زمان پیدایش فرد مفقود شده توسط پلیس به ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاهش یافته است