اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رفتار عرشیِ حاجیان در قبال کعبه / طواف کعبه مثالی از طواف دور امام