آکادمی نارونکار با گوشی با درآمد میلیونی فروش مستقیم ورق های قلع اندود …شارژ کارتریج در محل

تکرار/ همتی: برداشت اقساط از حساب مردم تخلف است؛ باید از حق ۶۰ساله در صندوق بین‌المللی پول استفاده کنیم