اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طوفان شن در عربستان و هشدار مقامات سعودی