سروده شاعر کاشانی در رثای شهید فخری‌زاده/ "تا ناخدا داریم باکی نیست از موج‌های سخت طوفانی"

سروده شاعر کاشانی در رثای شهید فخری‌زاده/