اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعضای کمیسیون کشاورزی وضعیت خسارات پروانه سفید بلوط خوار را بررسی می‌کنند