بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …فروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …

قطب نمای ارزی بازار مسکن
- اخبار اقتصادی - خبرگزاری تسنیم- نرخ ارز دارای دو اثر متضاد بر قیمت مسکن است:1-افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌‏ها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایش می‌دهد. این عامل، اثری همسو بر قیمت مسکن می‏ گذارد. دراین حالت، ارز به منزلۀ عامل تورم و بالطبع شاخصی برای قدرت خرید است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مسکن می شود.2- بازار ارز، یکی از جایگزین‏‌های بازار مسکن است. بنابراین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش تمایل سرمایه (علی‌الخصوص سرمایه‌‌های سوداگرانه) برای ورود به بازار مسکن می‌شود. این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن می‏ گذارد. در این حالت، ارز به منزله رقیب مسکن است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش قیمت مسکن می شود.دو نیروی فوق، هم‌جهت نیستند اما شواهد یک دهه اخیر بازار مسکن کشورمان حاکی از قویتر بودن نیروی اول نسبت به نیروی دوم است لذا در مجموع، قیمت مسکن همسو با نرخ ارز حرکت کرده و خود را با آن تطبیق داده است. به‌گونه‌ای که از سال 90 به این سو، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حول و حوش 1000 دلار (800 تا 1200 دلار) بوده است. بر این اساس انتظار می رود بازار مسکن بیش از طرح های پرطمطراقی که رسانه‌ای می‌شوند از بازار ارز تاثیر بپذیرد.در مجموع هرچند تاثیر سایر متغیرها بر بازار مسکن، قابل انکار نیست اما می توان بازار ارز را قطب نمای نسبتا کم خطایی برای بازار مسکن در نظر گرفت.بهروز ملکی-کارشناس مسکنانتهای پیام/