اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزرای فرهنگ عراق و جمهوری آذربایجان به ایران می‌‌آیند