اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردمی‌سازی اقتصاد تنها راه خنثی‌سازی تحریم‌هاست