رئیس فدراسیون ورزش روستایی در افتتاح دوره داوری: انتظار گسترش ورزش‌های سنتی را دارم