استفتاء از رهبر معظم انقلاب/ حکم استمرار عذر پس از تیمم بدل از غسل چیست؟

استفتاء از رهبر معظم انقلاب/ حکم استمرار عذر پس از تیمم بدل از غسل چیست؟
- اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کانال فقه و احکا مقام معظم رهبری پاسخ استفتائی از معظم‌له را در خصوص استمرار عذر پس از تیمم بدل از غسل  نتشر کرد.متن پرسش و پاسخ به این شرح است:استمرار عذر پس از تیمم بدل از غسلسؤال: کسی که وظیفه‌اش تیمم بدل از غسل است و تا مدتی آب برای او ضرر دارد، آیا برای هر نماز واجب باید تیمم کند یا یک مرتبه تیمم برای آن مدت، کافی است؟جواب: کسی که وظیفه‌اش تیمم است، تا زمانی که عذر مجوز تیمم (در فرض سؤال: ضرر) برطرف نشده است و حدثی مانند بول، خواب و ... از او سر نزده است، همان تیمم کافی است؛ ولی اگر حدث اصغر از او سر زد، بنا بر احتیاط واجب (برای اعمال مشروط بر طهارت) باید مجدداً بدل از غسل،  تیمم کند و وضو هم بگیرد و اگر از گرفتن وضو هم معذور باشد، تیمم دیگری نیز بدل از وضو انجام دهد. استفتاء از رهبر معظم انقلاب/ آیا کسب درآمد از خدمات کاشت ناخن مصنوعی حلال است؟استفتاء از رهبر معظم انقلاب/ آیا در مسائل زندگی شخصی هم باید از پدر و مادر اطاعت کنیم؟استفتاء از رهبر معظم انقلاب/ در چه مواردی بازی رایانه‌ای جایز نیست؟استفتاء از رهبر معظم انقلاب/ وظیفه مأموم هنگام اشتباه کردن امام جماعت در قرائت چیست؟استفتاء از رهبر معظم انقلاب/ اگر طبق مقررات زدن واکسن الزامی شود، تکلیف چیست؟انتهای پیام/