کنایه برخی هواداران استقلال به مددی در زمان خروج از باشگاه