فروش انواع کارت مایفر ،mifare pvc …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابچاپ کارت پی وی سیشینگل

نفوذ کرونا به جزایر مملو از پناهندگان یونان