اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مقیمی: ناکارآمدی‌ عناصر ساختاری را نباید به کارکردهای انقلاب نسبت داد