با رأى هیئت مدیره بانک ملت، رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک ملت شد