اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مقدار کیسه‌های پلاستیک مصرف‌شده جهان در یک سال 2برابر مساحت فرانسه است!